fbpx
Utorak , 18 Juna 2024

Kiseljačanin Dženad Grošo novi direktor Sudske policije u FBiH

Danas je v.d. predsjednica Vrhovnog suda Federacije BiH u skladu sa ovlaštenjima proisteklim iz Ustava FBiH i Zakona o sudskoj policiji u FBiH donijela odluku kojom je Dženad Grošo imenovan za direktora Sudske policije u FBiH u prvom mandatnom periodu.
Ovo imenovanje je izvršeno kao rezultat implementacije novog Zakona o sudskoj policiji u Federaciji BiH, čija primjena je počela 31.10.2020. godine, a kojim je propisano da Sudskom policijom u Federaciji Bosne i Hercegovine rukovodi direktor Sudske policije.

Dženad Grošo je rođen 1979. godine u Kiseljaku.

Završio je Srednju policijsku školu u Sarajevu gdje je stekao zvanje “Policajac tehničar za poslove bezbjednosti“, dok je kasnija zvanja “Pravnik“, “Diplomirani pravnik“ i “Magistar prava“ stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno pohađa doktorski studij. Također, imenovani ima položen pravosudni ispit.

U Sudskoj policiji Federacije BiH je zaposlen od samog osnivanja iste službe, tj. skoro 22 godine, a tokom svoje radne karijere je obavljao sljedeće dužnosti: sudski policajac u Odjeljenju sudske policija sudova Kantona Sarajevo, zamjenik zapovjednika u Odjeljenju sudske policija sudova Kantona Sarajevo, komandir Odjeljenja sudske policije u Vrhovnom sudu Federacije BiH, zapovjednik Odjeljenja sudske policije sudova Federacije BiH i Interventno-operativne jedinice Sudske policije Federacije BiH, pomoćnik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH za operacije i sigurnost, zamjenik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH, te u zadnjem periodu dužnost glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH.

Tokom svoje profesionalne karijere je za rad i rezultate rada ocjenjivan najvišim ocjenama, te je 2019. godine odlukom predsjednika Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine nagrađen najvećim priznanjem u Sudskoj policiji Federacije BiH – Zlatna značka Sudske policije.

Dugogodišnji je član Radne grupe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za sigurnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini, u periodu od 2014-2018. godine bio je na Listi stalnih edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH za krivično pravnu oblast. Takođe, bio je i član u više stručnih radnih tijela, te je autor ili koautor više objavljenih stručnih radova vezanih za sigurnost i zaštitu pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini, zaštitu svjedoka i pravne i provedbene aspekte postupanja Sudske policije Federacije BiH u izvršenju odluka o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i ulogu Sudske policije u sistemu krivičnog pravosuđa.

Pohađao je više osnovnih i naprednih obuka iz oblasti rada policije i rukovođenja u policiji, te je kao trener-edukator ili učesnik bio na više stručnih izlaganja, okruglih stolova, seminara i radionica za pravosuđe i policiju organizovanih u zemlji i inostranstvu.

Pročitajte i ovo

Divna priča iz BiH: Mještani efendiji poklonili automobil za Bajram

Nezapamćen Bajram u Željeznom polju: Zuhdija ef. Ridžal dobio automobil na poklon kao mali znak …