fbpx
Četvrtak , 18 Jula 2024

Vlada Federacije želi smanjiti upotrebu keša

Vlada Federacije namjerava maksimalno smanjiti upotrebu keša. Jedna je to od novina u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu, koji je upućen na Parlament FBiH.

Platne kartice

Izmjene i dopune spomenutog zakona već su upućene u parlamentarnu proceduru, a nakon što su usvojene na sjednici Vlade FBiH, koja je održana 10. septembra.

– U domaćem platnom sistemu može se uočiti kako su savremene metode plaćanja sve više u upotrebi, baš kao i u razvijenim ekonomijama zemalja Evropske unije, a trend rasta naročito se odnosi na platne kartice. Kao važan razlog zbog kojeg se trgovci (i to prije svega mali trgovci) teže opredjeljuju za prihvatanje kartičnih plaćanja i zbog kojeg nemaju POS terminale su troškovi prihvatanja platnih kartica na prodajnim mjestima – pojašnjeno je u materijalima sa sjednice Vlade u koje je „Avaz“ imao uvid.

Dodaje se da se spomenutim zakonom ograničava visina međubankovne naknade kod transakcija platnim karticama, i to da ne može biti viša od 0,2 posto vrijednosti izvršene transakcije kod transakcije debitnom karticom, a kod transakcije kreditnom karticom ne može biti viša od 0,3 posto vrijednosti izvršene transakcije.

– Pružatelj platne usluge ne može naplatiti niti ponuditi međubankovnu naknadu suprotno ovim ograničenjima. Očekivano je da se snižavanjem međubankarskih naknada i povećanjem transparentnosti na tržištu stvore uvjeti da konkurencija među bankama i kartičnim sistemima dovede do bržeg razvoja bezgotovinskih plaćanja sa svim prednostima tih plaćanja za ekonomiju zemlje uopće – naglašeno je.

Prijedlog usvojen na sjednici Vlade FBiH 10. septembra - Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba

Prijedlog usvojen na sjednici Vlade FBiH 10. septembra

Popust za gotovinu

Ukoliko zastupnici u Parlamentu FBiH usvoje ovo zakonsko rješenje, Agencija za bankarstvo FBiH bi na svojoj internetskoj stranici objavljivala i redovno ažurirala prikaz naknada koje pružatelji platnih usluga naplaćuju korisnicima.

Jedan od problema koji se nastoji eliminirati ovim zakonskim rješenjem jeste i praksa trgovaca koji za plaćanje kešom odobravaju popuste. Ukoliko ponuđeno zakonsko rješenje bude usvojeno, trgovci neće imati povećane troškove prilikom kartičnog plaćanja, stoga neće biti potrebe da se odobravaju popusti za gotovinsko plaćanje.

FBiH pravi registar računa građana

Zakonom je predviđeno i uspostavljanje registra računa fizičkih osoba.

– To će omogućiti bržu i lakšu identifikaciju računa dužnika u poreznom i izvršnom postupku, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugo. Navedeno će doprinijeti efikasnijem radu nadležnih sudova, poreznih, istražnih i drugih organa kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o bankarskim novčanim računima fizičkih osoba, koje neće morati, kao do sada, tražiti od pojedinačnih banaka, već direktno od FIA-e, a koja je ovim zakonom ovlaštena uspostaviti i voditi registar računa fizičkih osoba – navodi se u materijalima Vlade FBiH.

Dodaje se da registar neće sadržavati podatke o stanju i prometu po računima, kao i da podaci nisu javno dostupni, te da se na njih primjenjuju propisi kojima se uređuje poslovna tajna i zaštita ličnih podataka.

Avaz.ba0

Pročitajte i ovo

Mladi Zeničani preokrenuli hobi u posao: Extreme Bosna Service predstavlja revoluciju u visinskim radovima

Grupa mladih entuzijasta iz Zenice, nakon što su stekli fakultetske diplome, odlučila je ostati u …