Ovo je naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja je na snazi. Iz Kriznog štaba pojasnili su kako pravilno koristiti zaštitnu masku, u cilju zaštite od koronavirusa, kako sebe tako i drugih.