Kazao je da će firmama u RS-u koje upošljavaju tri i više povratnika i ne otpuste ih, biti refundirani svi doprinosi za tri mjeseca.

– U skladu sa zaključkom Vlade FBiH kao resorni ministri promijenili smo svoje programe i namjene utroška sredstava na način da se prilagodimo aktuelnim izazovima i spriječimo negativne posljedice koje će biti prisutne zbog epidemje virusa Covid-19. Sektor za održivi povratak, pri Ministarstvu rasljenih osoba i izbjeglica, već prošle sedmice objavio je javni poziv da ćemo refundirati sve troškove poljoprivrednih proizvođača, onih koji su se vratili, na području entiteta RS. Istovremeno ćemo pokrenuti aktivnosti da nabavimo repromaterijal za jesenju sjetvu. Uvijek u vrijeme kriza poljoprivreda je nešto što je aktuelno – rekao je Ramić na današnjoj press konferenciji u Sarajevu i dodao:

“Nastavit ćemo sa svojim projektima. U okviru poljoprivrede mi smo imali značajan iskorak po pitanju novozaposlenih u entitetu RS. Danas su ta radna mjesta ugrožena, tako da ćemo u narednom periodu objaviti javni poziv, a već smo postavili obavještenje u kojem ćemo sve one firme koje imaju tri i više zapsolenih pozvati da ne otpuštaju radnike. Oni koji ne budu otpustili radnike, mi ćemo im refundirati za tri mjeseca doprinose za sve uposlene povratnike na području entiteta RS”.