– Rezultat je ovo zatvorenog političkog kruga i političke neodgovornosti SDP-a prema sada već bivšim članovima. Stanje unutar političke opcije, mjesne zajednice, grada, kantona ili države, može se promijeniti samo aktivnim učešćem u radu – kazali su Adnan Čivić, Emir Hujdur, Nedim Bijedić, Samir Puzić, Elmir Babović, Kenan Hadžihasanović i Almir Kavazović kao razloge koje su im potpisnici pristupnica naveli.

– U ime Gradske organizacije SDBiH Tuzla, želim da se zahvalim na promociji ideje socijaldemokratije, kao i za učešće u rastu i razvoju lokalne zajednice. Pored “Vijećničkog sata” kojeg naši vijećnici dr. Vujadinović i prof. Mišković provode sa građanima neovisno o političkom opredjeljenju, ovi mladi ljudi ne žele više da se politika bavi njima, nego uzimaju aktivno učešće. Kroz rad u svojim mjesnim organizacijama, kojima smo Statutom vratili autonomiju, ukazuju i rade na rješenjima problema što su građani prepoznali, te sa ponosom možemo reći da smo postali najbrže rastuća politička opcija – rekao je Kerim Isović, sekretar Gradske organizacije SDBiH Tuzla, navodi se u saopćenju.