fbpx
Četvrtak , 22 Februara 2024

Spisak kandidata koji su primljeni za stručno osposobljavanje pri Vladi SBK

Komisija za prijem lica za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Vlade SBK, razmotrila je prijave za konkurs te sačinila listu kandidata koji ispunjavaju uslove po objavljenjom konkursu, a za koji je Vlada SBK na današnjoj sjednici donijela Odluku o prijemu.

Iz Fojnice su primljeni sljedeći kandidati:

 1. GAČO (NEDŽAD) MIRELA FOJNICA BA. OPĆEG PRAVA
 2. KAPETANOVIĆ(ZDRAVKO)NIKOLA FOJNICA BA.INFORMATIKE
 3. SALČINOVIĆ(RAIF)ELMA FOJNICA BA.ZDRAVLJA I EKOLOGIJE
 4. DURAK (RIZAH) MIRNESA FOJNICA DIPL.SOC. PEDAGOG
 5. KARIĆ (SABID) NERMIN FOJNICA BA.KOMUNIKOLOGIJE – ŽURNALISTIKA
 6. KLISURA (EMIR) HARIS FOJNICA MA.MAŠINSTVA
 7. DEDOVIĆ (SAMIR) MELISA FOJNICA MA.PEDAGOGIJE I PSIHOLOGIJE
 8. SALČINOVIĆ(MUHAMED)NEJIRA FOJNICA BA.ZDRAVSTVENE NJEGE I TERAPIJE
 9. MERDŽANIĆ(JASMIN)SELMA FOJNICA BA.ING.CESTOVNOG PROMETA
 10. RAMIĆ (MUŠAN) MAHIRA FOJNICA BA.FIZIKALNE TERAPIJE
 11. KLISURA (SUVAD) SAMIR FOJNICA BA.GRAĐEVINE I ARHITEKTURE
 12. ISLAMI (ASLAN) ADISA FOJNICA BA.RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
 13. KLISURA(DŽEVAD)MAHIR FOJNICA BA.POSLOVANJA
 14. MILUŠIĆ (ZORAN) RANKO FOJNICA BA. HEMIJE
 15. KARAVDIĆ(KENAN)MAŠO FOJNICA BA.ŽURNALISTIKE
 16. MARKIĆ (MILAN) MARTINA FOJNICA BA. EKON.
 17. PAMIĆ (NAMIR) RAHMANA FOJNICA BA. HISTORIJE
 18. KARIĆ(ENVER)MIRNAS FOJNICA BA.ING.GRAĐEVINE
 19. OROZ(PAŠKO)NIKOLA FOJNICA BA.POSLOVNE EKONOMIJE
 20. ĐEPIĆ(MLADENKO)SANJA FOJNICA BA.EKONOMIJE
 21. MUJČIĆ (ADEM) ALDINA FOJNICA BA. ŠUMARSTVA

Iz Kiseljaka su primljeni sljedeći kandidati:

 1. AGIĆ (SELVER) HARIS KISELJAK BA. UPRAVE
 2. GOJSILOVIĆ(ZDRAVKO)IVANA KISELJAK MA.KEMIJE
 3. BULIĆ(ENIS)VELIDA KISELJAK BA. OPĆEG PRAVA
 4. MUJAGIĆ(MUZAFER)AMELA KISELJAK BA.POSLOVNOG PRAVA
 5. KOMŠIĆ (ZDENKO) TEA KISELJAK BA. ENGLES.JEZ. I KNJ. I RUS.JEZ. I KNJ.
 6. FEJZIĆ(HAZIM)NIJAZ KISELJAK BA.EKONOMIJE
 7. ANTIČEVIĆ(MIODRAG)MARJAN KISELJAK MA.SIGURNOSNIH STUDIJA
 8. BILETIĆ(NIKICA)IVICA KISELJAK BA.MENADŽMENTA
 9. RIZVO(FERID)HARIS KISELJAK BA.ING.TERMOTEHNIKE
 10. BARIŠIĆ(BLAŽENKO)STIPO KISELJAK BA.SIGURNOSNIH I MIROVNIH STUDIJA
 11. GOJSILOVIĆ(ZDRAVKO)DORIS KISELJAK DR.DENTALNE MEDICINE
 12. BOJO(MARIN)MELANIE KISELJAK BA.ZDRAVLJA I EKOLOGIJE
 13. AGIĆ(NEDŽAD)ILMA KISELJAK BA.LABORATORIJSKE TEHN.
 14. IMAMOVIĆ (SEAD) ĐENAN KISELJAK BA. POLITIČKIH NAUKA
 15. VRBIĆ(ALMIR)ADMIN KISELJAK BA.INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA
 16. LACO(ŽELJKO)MARTINA KISELJAK BA.RAZREDNE NASTAVE
 17. SABLJIĆ (VLADO) IGOR KISELJAK BA. EKOLOGIJE – INŽ.
 18. RAMLJAK-MIŠURIĆ(PREDRAG)ENA KISELJAK MA.EKONOMIJE
 19. KARIĆ (HALID) ALMINA KISELJAK BA.MEDICINSKOG SESTRINSTVA
 20. DUHARKIĆ (IZET) MERIJEMA KISELJAK BA. KRIMINALISTIKE
 21. IVANKOVIĆ(MARINKO)PETAR KISELJAK BA.ŠUMARSTVA
 22. BABALUK (ESAD) SAMIRA KISELJAK BA. PREH. TEHNOLOGIJE
 23. KARASALIHOVIĆ (MIRSAD) AZRA KISELJAK DIPL. PRAVNIK

Iz Busovače su primljeni sljedeći kandidati:

 1. MILIĆ (MARINKO) MARIJA BUSOVAČA BA.PEDAGOGIJE
 2. RADOŠ(NIKICA)KRISTINA BUSOVAČA MA.FARMACIJE
 3. SILAJDŽIĆ (MUSTAFA) EMINA BUSOVAČA DIPL. PRAVNIK
 4. RAJIĆ (EMIL) ANA BUSOVAČA BA. KRIMINALISTIKE
 5. MEKIĆ (NAIM) EMIN BUSOVAČA MA. SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA
 6. 80 BEŠLIĆ(ALIJA)ISMIHANA BUSOVAČA DIPL.EKONOMIST
 7. KOLUH (BEŠIR) ENISA BUSOVAČA DIPL. SOC.PEDAG.
 8. HODŽIĆ (FAHRUDIN) MEVLUDIN BUSOVAČA BA.INŽ.MAŠINSTVA
 9. LUŠIJA (ALMIR) MUBINA BUSOVAČA DIPL. EKONOMISTA
 10. MERDAN (MIDHET) BELMIN BUSOVAČA BA.INŽ. MAŠINSTVA
 11. ŠEHOVIĆ (JUSUF) BELMA BUSOVAČA FAKULTET ISLAM.NAUKA – TEOLOG
 12. MERDAN (SUVAD) NIRVANA BUSOVAČA BA. KRIMINALISTIKE
 13. MUHIĆ(HAJRUDIN)EMINA BUSOVAČA DIPL.PRAVNIK
 14. JUREŠIĆ(IVICA)MARTINA BUSOVAČA DIPL.ING.POLJOPRIVREDE
 15. DURAK(AHMET)ASMIR BUSOVAČA DIPL.PRAVNIK
 16. BULJINA(FIKRET)SELMA BUSOVAČA PROF.BHS JEZIKA I KNJIŽ.
 17. PAŠIĆ(ADNAN)EDNA BUSOVAČA BA.PRAVA
 18. ĆOSIĆ (MIRKO) MARIJA BUSOVAČA BA. KRIMINALISTIKE
 19.  HAJDAREVIĆ (BESIM) BERINA BUSOVAČA MA. FARMACIJE

Kompletan spisak svih primljenih kandidata iz SBK Kantona možeta pogledati klikom na link LISTA_PRIMLJENIH_OSOBA_ZA_STRUČNO_OSPOSOBLJAVANJE_-_2020!

Pročitajte i ovo

FIFA donijela odluku: Denis Huseinbašić može igrati za Bosnu i Hercegovinu!

Zvanična potvrda da veznjak Denis Huseinbašić (22) može nastupiti za nacionalni tim Bosne i Hercegovine …