fbpx
Petak , 30 Oktobra 2020
rijeka fojnica2 825x463

Vlada SBK izdvojila novih 95 hiljada za uređenje korita rijeke Dragače u Fojnici

Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju i prenosu sredstava na račune općina SBK, u skladu sa usvojenim Programom raspodjele i prenosa sredstava za 2019.godinu sa tekućih transfera drugim nivoima vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama izrađen na bazi trogodišnjeg plana, za 2019, 2020. i 2021. godinu, utvrđenih Budžetom Srednjobosanskog kantona.

Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2019. godinu, a u svrhu realizacije projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se i prenose sredstava na račune općine Fojnica, za projekat – “Regulacija korita rijeke Dragače na području općine Fojnica“, u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM, tačka A.) 1.) 1. Programa te za projekat – „ Uređenje potoka Ripulja na području općine Fojnica“, u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM, tačka A.) 1.) 2. Programa.

Pročitajte i ovo

Dino Merlin – Mi

Iako je singl bio planiran za proljeće ove godine, epidemija je odgodila objavljivanje pjesme za …