fbpx
Nedjelja , 16 Juna 2024

KONKURS: Fojnički Dom zdravlja upošljava nova dva doktora

Na osnovu člana 26. Statuta JU „Dom zdravlja” Fojnica i člana 4. i 5. Pravilnika o radu JU „Dom

zdravlja” Fojnica, raspisuje se

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

  1. Doktor medicine…………… 1 izvršilac, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.
  2. Specijalista ginekolog……. 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

– VSS Medicinski fakultet,

– Položen stručni ispit,

– Da ima važeće odobrenje za samostalan rad izdato od strane nadležne Ljekarske komore,

– Da ima najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon položenog

stručnog ispita,

– Poželjno je da kandidat ima završenu edukaciju iz porodične medicine ili da ima završenu posebnu

edukaciju iz hitne medicinske pomoći.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

– VSS Medicinski fakultet,

– Specijalistički ispit iz ginekologije,

– Važeće odobrenje za samostalan rad izdato od strane nadležne Ljekarske komore.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– Kraću biografiju, kontakt telefon,

– PBA 3 obrazac (cips),

– Diplomu/uvjerenje o završenom fakultetu,

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1),

– Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 2),

– Odobrenje za samostalni rad – licenca,

– Uvjerenje o državljanstvu.

– Potvrdu ili Uvjerenje o radnom iskustvu ukoliko kandidat posjeduje isto,

– Uvjerenje o završenoj edukaciji iz porod. medicine (ukoliko posjeduju) ili uvjerenje o

završenoj posebnoj edukaciji iz hitne med. pomoći (za radno mjesto pod rednim brojem 1),

Sa izabranim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa, obavit će se intervju

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca).
  2. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija).
  3. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena kopija).

Kandidati su dužni priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije.

JU Dom zdravlja Fojnica nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se pilaže uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obavezno na koverti naznačiti za koje radno mjesto se aplicira.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti na adresu : JU”Dom zdravlja”

Fojnica, Ul. Bolnička br.8, 71270 Fojnica, s naznakom Prijava na oglas za prijem u radni odnos, za

radno mjesto Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Pročitajte i ovo

Divna priča iz BiH: Mještani efendiji poklonili automobil za Bajram

Nezapamćen Bajram u Željeznom polju: Zuhdija ef. Ridžal dobio automobil na poklon kao mali znak …