fbpx
Ponedjeljak , 17 Juna 2024
6964130a6e5a2ce8c5a7fab6251afd2e XL

Vlada SBK: JAVNI POZIV za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

6964130a6e5a2ce8c5a7fab6251afd2e XL

 6964130a6e5a2ce8c5a7fab6251afd2e XL

 J A V N I P O Z I V za prijem lica za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa, u kantonalne organe uprave

 

Objavljeno u Novosti

Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16), Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje

J A V N I P O Z I V

za prijem lica za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa, u kantonalne organe uprave

I.

Radi stručnog osposobljavanja za samostalni rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period od najdulje godinu dana, Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijem lica sa završenom VŠS – VI. stepen, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno s visokim obrazovanjem prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja, iz sljedećih stručnih područja, odnosno zanimanja:

– Pravo,

– Ekonomija,

– Mašinstvo,

– Elektrotehnika,

– Informatika,

– Građevinarstvo,

– Geologija / geodezija,

– Arhitektura,

– Prostorno uređenje,

– Rudarstvo,

– Metalurgija (metali, nemetali),

– Saobraćaj,

– Hemijska tehnologija,

– Ekologija,

– Sanitarni inžinjering,

– Poljoprivreda,

– Šumarstvo,

– Prehrambena tehnologija,

– Hortikultura,

– Veterinarstvo,

– Socijalni rad,

– Novinarstvo,

– Kriminalistika, Kriminologija

– Politologija,

– Obrazovanje (pedagog, psiholog, edukator – rehabilitator, socijalni pedagog, sociolog, nastavnici i profesori svih profila, uključujući predškolsko obrazovanje i razrednu nastavu),

– Stomatologija,

– Farmacija,

– Medicina (doktori, radiologija, mikrobiologija, laboranti, genetičari, medicinske sestre, viši tehničari, fizioterapeuti i drugi zdravstveni smjerovi),

– Specijalne namjene (vojska, policija),

– Inžinjeri zaštite,

– Sport,

– Tekstil i obućarstvo,

– Umjetnička zanimanja (kipar, slikar, glumac),

– Teolog – Filozof,

– Bibliotekar,

– Komunikologija,

– Prirodno matematički fakultet svih zvanja, uključujući biologiju-biohemiju i fiziologiju,biologiju-genetiku

– Kineziologija,

– Grafički inženjer.

  1. Opći uvjeti

Na Javni poziv se može prijaviti kandidat koji ispunjava opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i to:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je stariji od 18 godina,

– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije VI. ili VII. stepena stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,

– da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III. Posebni uvjeti

Osim općih uvjeta iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete, i to:

– da je stekao VI. ili VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,

– da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica kod nadležne službe za zapošljavanje,

– da nema radno iskustvo nakon stjecanja tražene stručne spreme.

  1. Spisak potrebnih dokumenata

Kandidat je dužan, uz prijavu koja sadrži tačnu adresu stanovanja i broj kontakt-telefona, dostaviti i sljedeće dokumente:

– diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju,

– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od tri mjeseca,

– ovjerenu izjavu kandidata da nema radno iskustvo nakon stjecanja tražene stručne spreme i ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

– uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, s podatkom o duljini vremena provedenog na evidenciji nakon sjecanja tražene stručne spreme,

– dokaz o ostvarenom prosjeku ocjena cjelokupnog završenog studija na fakultetu.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerene fotokopije.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati su dužni dostaviti prilikom sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

  1. Ostale napomene

Zaprimljene prijave razmotrit će posebno osnovana komisija koja će utvrditi rang-listu prijavljenih kandidata, na osnovu prosjeka ocjena i duljine provedenog vremena na evidenciji nezaposlenih lica nakon stjecanja tražene stručne spreme, koju će se dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona na odlučivanje. Vlada Srednjobosanskog kantona će se prilikom prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa držati principa ravnopravne teritorijalne i nacionalne zastupljenosti.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

Prava lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa propisana su članom 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16) i članom 43. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 2/12, 3/12 – ispravka teksta, 5/14, 7/14 – ispravka teksta i 12/15), uz napomenu da licima koja se stručno osposobljavaju pripada naknada za topli obrok i prijevoz.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti (poštom ili direktno) na adresu:

Vlada Srednjobosanskog kantona

Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem lica za stručno osposobljavanje

– Prijava na Javni poziv za stručno osposobljavanje

Stanična 43

72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima i na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona (računajući od posljednje objave).

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Broj: 01-34-43/2018.       PREMIJER KANTONA

Travnik,3.12.2018.          Tahir Lendo, dipl. ing.

Pročitajte i ovo

Divna priča iz BiH: Mještani efendiji poklonili automobil za Bajram

Nezapamćen Bajram u Željeznom polju: Zuhdija ef. Ridžal dobio automobil na poklon kao mali znak …