fbpx
Srijeda , 29 Maja 2024
30531483 187023072092389 3926120048694919168 n

Udruženje poslodavaca iz Fojnice ponovo počelo sa radom

30531483 187023072092389 3926120048694919168 n

 30531483 187023072092389 3926120048694919168 n

Udruženje Poslodavaca Fojnica osnovano je oktobra 2002. godine i nakon jednog perioda mirovanja ponovo je nastavilo sa radom.

Nastalo je kao potreba privatnih subjekata za rješavanje zajedničkih problema u oblasti poslovanja. Cilj udruženja je da okuplja privrednike sa područja Općine Fojnica i omogući im ostvarivanje njihovih ličnih i kolektivnih ciljeva u sferama ekonomije, organizacije, tehničko-tehnološkog i općeg stručnog i profesionalnog djelovanja i i privređivanja.

Radi ostvarivanja osnovnih ciljeva Udruženje će organizovati različite oblike saradnje poslodavaca, kao što su savjetovanja, radni sastanci, stručne konsultacije, uspostavlja i razvija kontakte sa drugim Udruženjima.

S ciljem postizanja dobrih rezultata, Udruženje poslodavaca Fojnica će aktivno učestvovati u rješavanju problema privatnog poduzetništva i zakonske regulative na poboljšanju razvoja i rada privatnih poduzetnika i strateškog razvoja Općine Fojnica.

Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su:

– Zastupanje interesa članova Udruženja

– Povezivanje poslodavaca na bazi interesa rada i kapitala

– Organizovanje aktivnosti na iznalaženju poslova i zapošljavanju kapaciteta članova Udruženja, na osnovnima zdrave konkurencije i međusobnog povezivanja

– Pružanje poslovnih informacija članovima Udruženja

– Poduzimanje mjera i aktivnosti na obezbjeđenju novih programa i projekata interesantnih za ulaganje kapitala članova Udruženja

– Povezivanje članova Udruženja sa kreditnim organizacijama, bankama i mjestima raspoloživog kapitala

– Ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima Općine u vezi obezbjeđenja poslovnih prostora

– Davanje prijedloga, primjedbi i mišljenja nadležnim organima Općine SBK/KSB o pitanjima koja treba rješavati za članove Udruženja

– Davanje prijedloga o pitanjima za razvoj Općine Fojnica

– Osnivanje vlastitih organizacija i servisa za vršenje usluga članovima Udruženja

– Organiziranje administrativnih, finansijskih, pravnih i drugih poslova za članove Udruženja sa područja Opcine i SBK/KSB

– Druge poslove u skladu sa zakonskim propisima i programima rada Udruženja

Predsjednik Udruženja je Mirnes Bukvić, a sjedište Udruženja je u ulici Husni ef. Numanagića broj 1.

Pročitajte i ovo

Živopisni prizori sa fojničke pijace: Tradicija, boje i mirisi Bosne

Živopisni prizori sa fojničke pijace: Tradicija, boje i mirisi Bosne U srcu Bosne i Hercegovine, …