fbpx
Subota , 28 Marta 2020
opina 658x463

Fojnica: Sutra se održava sjednica Opštinskog vijeća

opina 658x463

 opina 658x463

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će biti održana 19.04.2018.godine, u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9 sati.

Za 12. sjednicu Općinskog vijeća predložen je sljedeći Dnevni red:

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;

Vijećnička pitanja;

Izvještaj o radu JU Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2017. godinu;

Plan i program rada JU Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2018. godinu;

Izvještaj o stanju poslovanja Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2017. godinu;

Plan rada i finansijskog poslovanja Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2018. godinu

Izvještaj o finansijskom poslovanju JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica za 2017. godinu;

Plan i program rada JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica za školsku 2017/2018. godinu;

Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine;

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana „Fojnica – ulica Džemala Bijedića“;

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Fojnica – ulica Omladinska“;

Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacijskog plana „Fojnica – ulica Omladinska“;

Prijedlog Odluke o označavanju ulica, naseljenih mjesta i numerisanju objekata brojevima u ulicama i naseljenim mjestima na području Općine Fojnica;

Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju saobraćajnice;

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Fojnica;

Izvještaj o procijenjenoj šteti;

Izvještaj o raspodjeli sredstava za sport i kulturu u 2018. godini;

Informacija o dodjeli stipendija za 2017/2018.

Pročitajte i ovo

APEL: Dvoje Fojničana nema novac za lijek Xarelto

Dvoje Fojničana je ovih dana u veoma teškoj situaciji. Zbog problema sa finansijama, nisu u …