fbpx
Srijeda , 29 Novembra 2023
logo 7

Održana sjednica fojničkog Opštinskog vijeća: Odustalo se od predaje Gradske apoteke, a pitanje MSWOOD-a i dalje neriješeno

logo 7

 logo 7

Danas je održana 11.sjednica općinskog vijeća Fojnica. Predloženi dnevni red je izmijenjen, tačka Odluka o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaća u jedinstvenom organu uprave je skinuta uz obrazloženje predlagača da će o istoj biti govora pod tačkom Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Fojnica za 2018.godinu.

Tačka Prijedlog Odluke o pripajanju Javne ustanove „Ljekarna –Apoteka“ Fojnica Javnoj ustanovi „Apoteka Sarajevo“ je preimenovana u Informaciju o pismu namjere JU „Apoteke Sarajevo“ .

Naime, JU „Apoteke Sarajevo“ je uputila pismo namjere Općini Fojnica kao osnivaču JU „Ljekarna-Apoteka“ o poslovnoj saradnji odnosno zainteresovanosti za preuzimanje ove ustanove.

Nakon iscrpne rasprave vijećnika te izlaganja direktora JU „Apoteke Sarajevo“ i direktorice JU „Ljekarna-Apoteka“ Fojnica donesen je zaključak koji glasi „Općinsko vijeće će imenovati komisiju, analizirati poslovanje JU“ Ljekarna Apoteka Fojnica“ te OV predočiti konkretne mjere i poteze koje treba poduzeti u vezi budućeg statusa gradske Apoteke Fojnica.

Na današnjoj sjednici OV Fojnica se također raspravljalo o problematici snabdijevanja sirovinom kompanije MS &WOOD.

Posljedica je to dopisa koji je ova kompanija uputila vijećnicima općinskog vijeća Fojnica u kojim ih obavještava da je za njihovu proizvodnju nedovoljna količina sirovine koji dobiju, tačnije tehničke oblovine bukve.

S tim u vezi, današnjoj sjednici su prisustvovali direktor kompanije MS&WOOD Muhamed Pilav i direktor ŠPD „Šume Srednje Bosne“ Vildan Hajić.

Nakon rasprave od strane vijećnika po ovom pitanju donesen je zaključak u kojem se kaže da kod raspodjele lisičara ključni kriterij bude stepen finalizacije. Također u ovom zaključku se navodi da je potrebno da se unaprijede kantonalni zakoni po ovom pitanju te da se poboljšaju tehnički uslovi proizvodnje. Ovi zaključci bit će upućeni nadležnim institucijama na kantonalnom i federalnom nivou a sve navedeno općinsko vijeće će pratiti u budućem periodu.

Osim ove dvije tačke o kojima je bilo najviše rasprave na ovoj 11.sjednici OV Fojnica, danas je usvojena i Odluka po potvrđivanju izbora za članove i predsjednike Mjesnih zajednica općine Fojnica, Odluka o izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period 01.01.-31.12.2017.godinu, Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Fojnica za 2018.godinu te Odluka o finansiranju političkih stranaka koje participiraju u OV Fojnica.

Podršku vijećnika nije dobio Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Fojnica za 2017.godinu.

logo

logo 1

logo 2

logo 3

logo 4

logo 5

logo 6

logo 8

(fojnica.ba)

Pročitajte i ovo

Na Bolji svijet je preselila ESMA (ŠAĆIR) MUJIĆ rođ. BEGOVIĆ iz Kiseljaka

Na Bolji svijet je preselila ESMA (ŠAĆIR) MUJIĆ rođ. BEGOVIĆ iz Kiseljaka. Preselila je na …