fbpx
Utorak , 31 Marta 2020
opina 658x463

Opština Fojnica: Konkurs za dodjelu stipendija studentima opštine Fojnica

opina 658x463

 opina 658x463

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica – prečišćeni

tekst“, broj: 2/15) i člana 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija, broj: 02-14-1520/14

od 12.12.2014. godine, Općinski načelnik raspisuje:

 

Konkurs/Natječaj za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica

u akademskoj 2017./2018. godini

 

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 15 stipendija redovnim studentima općine Fojnica za

akademsku 2017./2018. godinu.

II

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće

uslove:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine
 2. da imaju prebivalište na području općine Fojnica
 3. da su redovni studenti
 4. da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu
 5. da nisu ponavljali godinu studija
 6. da ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit
 7. da nisu stariji od 25 godina

III

Materijalni položaj studenta boduje se na osnovu prihoda po članu domaćinstva na sljedeći

način:

 1. a) domaćinstva bez prihoda 40 bodova
 2. b) prihod do 100,00 KM po članu domaćinstva 35 bodova
 3. c) prihod od 101,00 KM do 150,00 KM po članu domaćinstva 30 bodova
 4. d) prihod od 151,00 KM do 200,00 KM po članu domaćinstva 25 bodova
 5. e) prihod od 201,00 KM do 250,00 KM po članu domaćinstva 20 bodova
 6. f) prihod od 251,00 KM do 300,00 KM po članu domaćinstva 15 bodova
 7. g) prihod od 301,00 KM do 350,00 KM po članu domaćinstva 10 bodova
 8. h) prihod od 351,00 KM do 400,00 KM po članu domaćinstva 5 bodova
 9. i) prihod preko 401,00 KM po članu domaćinstva 0 bodova

Ukoliko se utvrdi da dva ili više studenta imaju isti broj/zbroj bodova, prioritet prilikom

odabira ima student više nastavne godine. Ukoliko studenti imaju isti broj bodova i nalaze se

na istoj nastavnoj godini u obzir će se uzeti prijava studenta sa boljim prosjekom ocjena.

IV

Pravo na stipendiju može ostvariti jedan student iz porodice.

V

Ukupan iznos novčanih sredstava predviđen za stipendije iznosi 15.000,00 KM, a iznos

pojedinačne stipendije bit će 100,00 (stotinu) KM.

VI

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 1. Prijavni obrazac (Info pult Općine Fojnica ili Web stranica Općine Fojnica:

www.fojnica.ba – Obrazac St.1) Prijavni obrazac St.1 možete preuzeti i OVDJE. Također, prijavni obrazac St.2 možete preuzeti OVDJE.

 1. Uvjerenje o državljanstvu – ovjerena fotokopija
 2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti visokoškolskih ustanova u

Bosni i Hercegovini ili inostranstvu

 1. Dokaz – uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama i izvedenom prosječnom ocjenom

za sve prethodne godine studija

 1. Studenti I godine studija, svjedočanstva od I-IV razreda škole (ovjerene fotokopije)
 2. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
 3. Ovjerena izjava od nadležne općinske službe da nije ostvario/la stipendiju ili kredit od

drugog davaoca, i da Općina Fojnica može koristiti moje lične podatke prilkom

objave rezultata na oglasnoj tabli i web staranici

(Obrazac izjave St-2– Info pult Općine Fojnica ili Web stranici Općine Fojnica)

 1. Izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (Općina Fojnica ili Mjesna zajednica)
 2. Dokaz o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
 3. a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva,
 4. b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna

penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva

penzioner/ umirovljenik

 1. c) Uvjerenje o nezaposlenosti Biroa za zapošljavanje
 2. Potvrdu ili Ugovor o otvaranju tekućeg računa (fotokopija)

VII

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama/pločama Općine

Fojnica i Mjesnih zajednica, te Web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba

VIII

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom

“Prijava na konkurs za dodjelu stipendija – ne otvarati” na adresu:

OPĆINA FOJNICA – Komisija za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica,

 1. Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Broj: 02-14-1521/17

Fojnica, 06.11.2017.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sabahudin Klisura, dipl.ing.

Pročitajte i ovo

Fojnički vatrogasci ponovo dezinficiraju fojničke ulice

Na području Fojnice, od večeras se ponovo radi dezinfekcija ulica. Naime, protekle sedmice to nisu …