Menu

Teme

  • Autor Redakcija
  • Kategorija: Teme
  • Klikova: 870

Ahdnama - prva povelja o građanskim pravima u svijetu

14mdlzn

Riječ ahdnama potječe iz turskoga jezika i njezin ekvivalent u bosanskom jeziku jeste povelja odnosno politički ugovor. U skladu sa ustanovama islamskog ratnog prava i propisa šerijata...

  • Autor Armin Causevic
  • Kategorija: Teme
  • Klikova: 205

Vjeronauka između ateizma, laicizma i sekularizma

vjeronaukaPostoji li ijedna druga tema koja izaziva više (bespotrebnih) kontroverzi u našem bosanskohercegovačkom društvu od teme vjeronauke i pitanja njenog mjesta...